Print deze pagina   Bookmark deze pagina   Voeg toe aan agenda   Privacy policy  
 

De nieuwste versie van Flash kunt u hier downloaden.Congres

 


Versnellingsteam voor duurzaam goederenvervoer opgericht op BedrijfsautoRAI 19 april 2012

Op het Branchecongres ‘Duurzaam Innoveren’ tijdens de BedrijfsautoRAI, 19 april j.l., heeft de transport- en logistiekbranche samen met Natuur & Milieu het initiatief genomen tot de oprichting van een versnellingsteam. Namelijk Transport en Logistiek, een samenwerkverband voor het opschalen van innovaties voor duurzaam goederenvervoer. BOVAG, EVO, het Havenbedrijf Rotterdam, Ministerie van I&M, Natuur & Milieu, TLN en RAI Vereniging hebben afgesproken om de komende jaren de noodzakelijke versnelling voor duurzaam goederenvervoer te gaan realiseren.

Samen met de ruim 220 congresdeelnemers zijn actiepunten voor versnelling in de hele keten vastgesteld. Er zijn ontwikkelprojecten, living labs, geformuleerd op het gebied van containervervoer in en rond het Rotterdams havengebied, ontwikkeling van nieuwe voertuigen voor lange afstandsvervoer en smart city’s. Tevens zijn er afspraken gemaakt over een project rond alternatieve brandstoffen.

Actieplan
Het besluit tot een versnellingsteam vloeit rechtstreeks voort uit het Project C,mm,n cargo, een initiatief van Natuur & Milieu in samenwerking met RAI Vereniging en een brede coalitie van overheid, bedrijven en onderwijsinstellingen. Dit project beoogt een vermindering van de CO2-uitstoot van goederenvervoer over de weg in 2035 te realiseren met 60 procent ten opzichte van 2005.

In het Actieplan C,mm,n cargo staan de resultaten van dit project vermeld. Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur & Milieu, heeft het actieplan tijdens het congres aangeboden aan Mariëtte van Empel, directeur Klimaat, Lucht en Geluid van het Ministerie van I&M.

Versnellingsteam
Het Actieplan bevat een aantal voorstellen om grootschalige innovaties in de branche te realiseren. De belangrijkste maatregel is de oprichting van een Versnellingsteam Transport en Logistiek met alle relevante partijen in de hele keten van transport en logistiek, zoals; vervoerders, logistieke dienstverleners, verladers, voertuigfabrikanten, brandstof- en energieleveranciers, ICT- bedrijven, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties. Dit heeft als doel om versterking van de samenwerking in de hele keten te bewerkstelligen.

Minister Schultz van Haegen van I&M heeft toegezegd actief te willen bijdragen aan de oprichting van het Versnellingsteam. Een groep kwartiermakers gaat nu een Plan van Aanpak maken zodat het Versnellingsteam binnen drie maanden een feit kan zijn.

Geslaagd Branchecongres ‘Duurzaam Innoveren’ 2012
In een volledig volgeboekte congreszaal van Amsterdam RAI kwamen op 19 april j.l. ruim 220 deelnemers luisteren naar hetgeen de transportbranche nu al aan duurzame innovaties beschikbaar heeft en hoe de (duurzame) truck van de toekomst er uit ziet.
Een impressie van het Branchecongres ‘Duurzaam Innoveren’ tijden de BedrijfsautoRAI 2012, dat op initiatief van RAI Vereniging werd georganiseerd, kunt u hier bekijken.

Onder leiding van de moderatoren Robert Goevaers (Goevaers Consultancy), Eric Beers (voorzitter van het Platform Elektrische Mobiliteit) en Pieter van Geel (oud-staatssecreatris Ministerie van VROM), werd tijdens het Branchecongres al snel duidelijk waarom duurzaam innoveren nodig is, wat de sector op dit moment al heeft bereikt en waar de innovatiekansen voor de toekomst liggen.

Tal van sprekers (van onder andere; DAF, Scania, Volvo, Simon Loos, Spar en Shell) gaven een toelichting op welke manier zij de voertuigefficiency hebben kunnen verbeteren en wat dit aan CO2-reductie en een vermindering van het brandstofverbruik heeft opgeleverd. Enkele voorbeelden zijn;  aerodynamische oplossingen, de inzet van hybride trucks, Euro VI motoren of koelen met CO2 bij geconditioneerd vervoer.

 
Zoek in deze site
submit

Registreer hier voor Congres! Registreer hier voor Congres!
Abonneren Nieuwsbrief Abonneren Nieuwsbrief
Congres programma Congres programma

Praktische informatie
» BedrijfsautoRAI 2012
» Buitenpark
» Programma
 

Partners & sponsors

Created by Mindwarp